Skip to content

Czy marihuana pomaga w leczeniu ADHD?

Posted in Uncategorized

Czym jest ADHD?

Skrót ADHD od pewnego czasu znany jest niemal wszystkim. Prawie wszyscy go znają, bo regularnie pojawia się w różnego typu mediach. Do stacji radiowych i telewizyjnych zapraszani są eksperci, którzy tłumaczą czym jest ADHD jak się przejawia i jak pomagać dzieciom mającym tę przypadłość. Najprościej rzecz ujmując, ADHD to nadpobudliwość psychoruchowa, która dotyczy głównie dzieci, choć nie tylko. Kilkadziesiąt lat temu, dziecko, które nie umiało stać lub siedzieć w miejscu, nie potrafiło się na niczym skupić, cały czas ruszało się i rozglądało, było uważane za niegrzeczne, krnąbrne, nieposłuszne i źle wychowane. Obecnie, przyczyny takich zachowań upatruje się w pewnym deficycie rozwojowym. Deficyt ten przejawia się ogólną nadpobudliwością, nadmierną reaktywnością na bodźce, rozdrażnieniem, kłopotami w koncentracji uwagi itp.

Przyczyny ADHD

Przyczyny ADHD nie zostały jeszcze do końca poznane. Jedna z teorii mówi, że problemy tego typu są skutkiem zbyt szybkiego rozwoju dziecka. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo nie raczkują lecz od razu próbują stawać. Mówi się też, że ADHD bywa często skutkiem porodu przez cesarskie cięcie. Nadpobudliwość psychoruchowa najczęściej rozpoznawana jest w wieku szkolnym. Bywa i tak, że rozpoznaje się ją już w przedszkolu, gdzie dziecko jest bardziej ruchliwe od innych, nie skupia się na niczym, krzyczy zamiast mówić, psuje zabawki itp. Nadpobudliwość psychoruchowa jest często konsekwencją problemów z przetwarzaniem informacji zmysłowych. Bodźce zmysłowe docierające do dziecka są przez nie odbierane zbyt słabo lub zbyt mocno. Gdy bodźce są zbyt słabe, dziecko rusza się, by je wzmocnić. Na przykład, chce lepiej poczuć, że idzie; lepiej poczuć, że siedzi na krześle itp. Aby lepiej poczuć musi się ruszać i dlatego jest nadpobudliwe ruchowo. Z kolei dziecko odbierające zbyt mocno bodźce zewnętrzne jest niespokojne, pobudzone i ruchliwe, ponieważ wszystko mu przeszkadza. W skrajnych przypadkach przeszkadzać może ubranie, kontakt stóp z podłogą itp. Dziecko rusza się, by uniknąć dotyku, który jest dla niego drażniący.

Leczenie ADHD

Nadpobudliwość psychoruchową leczy się specjalnymi metodami terapeutycznymi. Wszystko zaczyna się od diagnozy, w której trzeba upewnić się, czy na pewno mamy do czynienia z czystym ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa może być skutkiem i przejawem problemów emocjonalnych, przeżytej traumy itp. Gdy wiadomo już, że dziecko ma ADHD, włącza się terapię integracji sensorycznej, a czasami leczenie farmakologiczne. Pomoc dziecku z ADHD wymaga długofalowej, cierpliwej i ciężkiej pracy całego otoczenia. Zaangażować się muszą rodzice, krewni, wychowawcy i nauczyciele. Nadpobudliwość psychoruchowa nie zawsze mija z wiekiem. W życiu dorosłym pozostają po niej ślady, takie jak problemy z prowadzeniem samochodu, częste stłuczki, mylenie strony prawej i lewej, wybuchowe usposobienie.

Rodzice dzieci z ADHD na własną rękę poszukują czegoś co pomoże im w opanowaniu zaburzenia. Część z nich wypróbowuje marihuanę. Z tego co mówią można wywnioskować, że konopie pozytywnie wpływają na zachowanie tych dzieci. Korzystając z marihuany są spokojniejsze, pogodniejsze i bardziej skoncentrowane. Na pojedynczych przypadkach udanego stosowania marihuany nie można oprzeć twierdzenia, że marihuana leczy ADHD. Tym bardziej, że nie do końca wiadomo co poszczególni rodzice dają swoim dzieciom. Pewne badania sugerują, że marihuana reguluje poziom dopaminy, od którego zależy poziom aktywności psychoruchowej. Autorzy tych badań twierdzą, że robi to lepiej niż stosowane w ADHD środki farmakologiczne. Konopie dały lepszą koncentrację, lepszy sen i zmniejszoną impulsywność u 30 pacjentów biorących udział w badaniach przeprowadzonych w Niemczech w roku 2015. To jednak za mało, by uznać marihuanę za skuteczny i bezpieczny lek na nadpobudliwość psychoruchową.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *